Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající

Daniela Maléřová, DiS.
Okružní 4549
760 05, Zlín
IČO: 72474653
DIČ: CZ7862244126

a na druhé straně je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Podnikatelem se rozumí osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikat, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

2. Způsob objednání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů on-line přímo na našich stránkách. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.

Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Předmět objednávky a závazky prodávajícího. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a včas. Prodávající je povinen chránit osobní údaje kupujícího, které jsou důvěrné.

Závazky kupujícího. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na které má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu včetně poštovného nebo dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Cena. Cenou se rozumí katalogová cena ( v nabídce je uvedená cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. V případě poskytnutí množstevní slevy, je cena přepočítána a výsledná cena zaslána objednateli.

3. Dodací podmínky

Termín dodání zboží. Zboží většinou expedujeme do 24 hodin nebo následující den po obdržení objednávky. Dodací lhůta závisí na charakteru objednaného zboží, na objemu a složitosti objednávky a také na rychlosti České pošty. Při zaslání na dobírku se jedná přibližně o jeden až dva dny. Pokud zboží potřebujete do 24 hodin napište tento požadavek do poznámky Vaší objednávky. Termín dodání je závislý na Vámi vybraném způsobu přepravy.

V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující o tom bude informován nejdéle do 2 pracovních dnů po dni podání objednávky.

V případě jakýchkoliv nejasností Vás budeme informovat.

Způsob dodání. Objednané zboží odesíláme Českou poštou - doporučenou zásilkou, balíkem do ruky nebo expresním balíkem EMS tj. zaručené doručení do 24 hod. Prodávající si vyhrazuje právo určit, pop. změnit způsob dopravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky, bezpečnost dopravy a v případě dopravy zdarma.

Expediční náklady - cena. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

  • doporučená zásilka
  • balík Do ruky
  • balík Na poštu

Pokud charakter zboží vyžaduje jiný způsob dopravy cena odpovídá ceníku přepravce a bude kupujícímu individuelně sdělena.

Způsob úhrady

  • hotově
  • dobírkou
  • bankovním převodem

Úhrada probíhá na dobírku. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu včetně poštovného a dobírkovného při převzetí zboží. Daňový doklad je součástí dodávky a slouží současně jako dodací list. Platba předem převodem. Dodavatel si vyhrazuje právo změny platebních podmínek, pokud to vyžaduje charakter zboží. V tomto případě jsou tyto platební podmínky odběrateli sděleny.

Balné neúčtujeme.

Platební a dodací podmínky jsou platné pro území ČR.

4.Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zásilky se zbožím. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, kompletní , čisté, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, a to na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu info@sportsystem.cz nebo doporučeným dopisem na adresu výše uvedenou. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zjistí, zda odstoupení od smlouvy je oprávněné a kupujícímu vrátí odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

5. Reklamace

Na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.sportsystem.cz poskytujeme záruku v délce 2 roky od data dodání zakoupeného zboží. V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací běžné v kamenných prodejnách, a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem resp. občanským zákoníkem.

Podrobný reklamační řád

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které zboží má při převzetí kupujícím nebo se vyskytnou v záruční době. Délka záruční doby vztahující se na veškeré námi nabízené zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při uplatňování reklamace je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo takovým zacházením, které neodpovídá účelu zboží. Při uplatnění reklamace vadného zboží je prodávající povinen prověřit, zda se opravdu jedná o vadu neodstranitelnou. Jestliže je vada neodstranitelná může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo kupujícímu vrátit plnou kupní cenu. Vše záleží na dohodě obou stran. Pokud je vada odstranitelná odstraní prodejce vadu na vlastní náklady. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamace. V případě, že je vadná pouze část věci má prodávající právo na výměnu této součásti nikoli celé věci. Pokud se vada vyskytne opětovně případně se vyskytnou další vady poskytne prodávající slevu nebo vrátí kupní cenu případně zboží vymění. Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly u prodávajícího uplatněny během této lhůty. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží řádně užívat. V případě poškození zboží poštou či dopravcem je nutné zboží reklamovat při převzetí poškozeného zboží nejdéle však do 24 hodin od převzetí a to u dopravce či pošty. Po této době nebude přepravce brát na reklamace zřetel. Poškození, které vzniklo během přepravy ke kupujícímu nelze reklamovat u prodávajícího z důvodu přepravních řádů a nařízení jednotlivých společností. Poškození vzniklé přepravou zboží nemá povinnost prodávající hradit.